ارتباط با مدیریت پایانه تعداد بازدید: ۹۱۰ (۱۳۹۷/۰۶/۰۳)

اسامی اعضای هیات مدیرۀ شرکت پایانۀ توسعه صادرات سیمان اروند

ردیف

نام و نام خانوادگی

سِمَت

1

سید وامق رسولی

رئیس هیات مدیره

2

محمد تفضّلی هرندی

نایب رئیس هیات مدیره

3

عباس سلیمانی دستجردی

عضو هیات مدیره 

4

مهندس محمد احسان کیان ارثی

مدیرعامل

 

شماره تماس شرکت : 72-22909969 021 داخلی 110

فکس : 22909982 021