کارگروه غرب تعداد بازدید: ۳۴۵ (۱۳۹۷/۰۵/۲۱)

پس از ممنوعیت واردات سیمان به کشور عراق و نیز خطّۀ خودمختار کردستان ، کارگروه غرب لغو ، و جلسات آن تشکیل نگردید . علت این امر "خودکفایی عراق در تولید سیمان" عنوان شد .

عراق ، برغم ممنوع ساختن واردات سیمان ، همچنان بزرگترین مشتری کلینکر ایران است ، چندانکه از ابتدای فروردین‌ماه تا انتهای دی‌ماه 98 بیش از 1/9 میلیون تن کلینکر از ایران وارد کرده است .