کارگروه شرق تعداد بازدید: ۳۵۲ (۱۳۹۷/۰۵/۲۱)

کارخانجات سیمان واقع در خطّۀ شرق ایران محصول‌شان را به دو بازار اصلی صادر می‌کنند : افغانستان و پاکستان .

بنیۀ تولیدی سیمان افغانستان ضعیف است . تولید اندک تنها کارخانۀ سیمان این کشور ، غُری ، کفاف نیازهای داخلی را نمی دهد و برای همین ، افغان‌ها مابقی نیازشان را از کشورهای تاجیکستان ، پاکستان و ایران تامین می‌کنند .

پاکستان ، گرچه از اصلی ترین رقبای سیمان ایران در حوزۀ دریای عمّان ، و خود از بزرگترین صادرکنندگان سیمان در جهان است ، از ایران ، سیمان وارد می‌کند . دلیل این امر آنست که استان بلوچستان پاکستان ( که تمام 959 کیلومتر مرز مشترک این کشور با ایران را در خود جای داده) هیچ کارخانۀ سیمانی ندارد . این موضوع ، در کنار هزینۀ بالای سوخت در پاکستان ، موجب شده تا استان بلوچستان مایحتاج سیمان خود را از ایران تامین کند .

محور اصلی فعالیت‌های کارگروه شرق تعیین کف قیمت‌های سیمان صادره به افغانستان است . از این گذشته ، در جلسات این کارگروه ، آخرین تغییر و تحولّات بازار ساخت و ساز افغانستان و نیز قوانین و سیاستهای فرادستی نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.