کارگروه شرق تعداد بازدید: ۲۹۶ (۱۳۹۷/۰۵/۲۱)

این کارگروه ، مبادی زیر را شامل می شود :

ü    مرز میرجاوه

ü    مرز میلک

ü    مرز میل 78

ü    مرز دوغارون

ü    مرز سرخس