کارگروه جنوب تعداد بازدید: ۳۰۹ (۱۳۹۷/۰۵/۲۱)

این کارگروه ، مبادی زیر را شامل می شود :

ü    بندر چابهار

ü    بندر عباس

ü    بندر لنگه

ü    بندر عسلویه

ü    بندر بوشهر

ü    بندر امام خمینی

ü    بندر خرمشهر