پنج کشور بزرگ تولیدکننده سیمان جهان تعداد بازدید: ۳۶۶ (۱۳۹۷/۰۶/۲۵)

1.   چین : این کشور با داشتن تشکیلاتی عظیم ، بالغ بر 804 خط تولید یکپارچه و 57 دستگاه آسیاب سیمان ، ظرفیت تولید سالانه بیش از 5/3 میلیارد تن سیمان را دارد و بزرگترین تولیدکنندۀ این محصول در دنیا بحساب می آید . بخش عظیمی از صنعت سیمان چین در قبضۀ بنگاه های دولتی یا شبه دولتی است و ، در نتیجه ، شرکتهای بین المللی نفوذ و حضور چندانی در بازار سیمان این کشور ندارند .

2.   هند : با داشتن 163 خط تولید یکپارچه ( که مجموعاً توان تولید سالانه 322 میلیون تن سیمان را دارند ) و 103 دستگاه آسیاب ( که ظرفیت تولید سالانۀ آنها کلاً 101 میلیون تن است ) ، صنعت عظیم سیمان هند می توان سالانه 423 میلیون تن سیمان تولید کند .

3.   ایالات متحدۀ آمریکا : ظرفیت تولید سالانۀ این کشور 120/5 میلیون تن است . با این حال ، نرخ 70 درصدیِ بکارگیری ظرفیتها در این کشور باعث شده تا در سال 2017 حدوداً 86 میلیون تن سیمان در این کشور تولید شود .

4.   روسیه : ظرفیت تولید سالانۀ این کشور 114/4میلیون تن است ، منتهی نرخ پایین بکارگیری ظرفیتها ( حدوداً 50 درصد) موجب شده تا حجم تولید سالانۀ کشور حدوداً 60 میلیون تن باشد .

5.   ویتنام : این کشور یک تولیدکنندۀ نوظهور در جمع بزرگان جهان است . ویتنام توانسته ، خیلی سریع ، برزیل ، ترکیه ، ایران و اندونزی را کنار بزند و خود را در هیات پنجمین تولیدکنندۀ بزرگ سیمان جهان نشان بدهد . این کشور ، با داشتن 65 خط تولید یکپارچه و 14 دستگاه آسیاب ، توان تولید سالانه 113/8 میلیون تن سیمان را دارد ( هرچند که فعلاً فقط 86 میلیون تن تولید می کند ).