نگاهی به روند پنج ساله صنعت سیمان کشور تعداد بازدید: ۴۷۰ (۱۳۹۷/۰۶/۲۴)

در جدول بالا ، آخرین وضعیت صنعت سیمان کشور در پنج سال اخیر ( 1391 تا 1396 ) نشان داده شده . همانطور که از جدول نیز مشخص است ، از سال 92 بدین سو ، تولید سیمان و کلینکر رو به کاهش نهاده است . این امر چندین علت داشته ؛ خودکفایی کشورهای همسایه و/یا همجوار ایران در عرصۀ تولید سیمان و کلینکر اولین و شاید مهمترین علت باشد .برخی از مشتریان سنتی سیمان ایران ( همچون جمهوری آذربایجان ، تاجیکستان و عراق ) یا در عرصۀ تولید سیمان خودکفا شده اند یا در شُرُف خودکفایی هستند .