آخرین آمار صادرات سیمان و کلینکر تعداد بازدید: ۱۵۰۰ (۱۳۹۷/۰۵/۰۹)

در این صفحه ، با استناد به آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، از آخرین وضعیت صادرات سیمان و کلینکر ایران از ابتدای سال جاری تا انتهای آذر 98 برآوردی اجمالی ارائه خواهد شد :

بر این اساس ، در بازۀ زمانی مزبور ، صادرات سیمان از ایران ، با رشدی حدوداً 13 درصدی در قیاس با مدت زمان مشابه سال قبل ، به حوالی 6/2 میلیون تن ، و صادرات کلینکر نیز به همین سیاق ، با افزایشی تقریباً 5 درصدی ، به 6/5 میلیون تن رسیده است . شرکتهای سیمان ساروج بوشهر ، سامان غرب و سیمان خوزستان از موفق ترین شرکتهای سیمان ایران در عرصۀ صادرات بوده اند .