میزان تولید و صادرات تعداد بازدید: ۱۱۱۲ (۱۳۹۷/۰۵/۰۸)

78 شرکتی که صنعت سیمان ایران را تشکیل می‌دهند ، در سال 98 ، دقیقاً 873,366,60 میلیون تن سیمان تولید کردند که این رقم حدوداً پنج میلیون تن بیش از حجم کل سیمانی بوده که در سال 97 تولید شده . حجم کل کلینکری که در سال 98 تولید شده نیز  877,205,66 تن بوده که در قیاس با سال 97 از افزایشی بیش از چهار میلیون تنی حکایت دارد . ده تولیدکنندۀ برتر سیمانِ ایران در سال 98 عبارت بوده‌اند از :

 

ردیف

نام شرکت

حجم تولید ( بر حسب تن )

1

سیمان تهران

2,654,351

2

سیمان آبیک

2,601,959

3

سیمان سپاهان

2,015,030

4

سیمان مازندران

1,812,530

5

سیمان شرق

1,665,848

6

سیمان هرمزگان

1,625,860

7

سیمان خاکستری ساوه

1,531,978

8

سیمان صوفیان

1,403,753

9

سیمان بجنورد

1,402,105

10

سیمان خوزستان

1,359,838

 

گفتنی است ، هم اکنون ، صنعت سیمان ایران ظرفیت تولید سالانه 750,103,83 تن کلینکر و 240,019,86 تن سیمان خاکستری را دارد . ظرفیت تولید سالانۀ کلینکر و سیمان سفید نیز ، به ترتیب ، 550,813,1 و 892,886,1 تن می‌باشد .

منبع : سایت های انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران