میزان تولید و صادرات تعداد بازدید: ۵۹۴ (۱۳۹۷/۰۵/۰۸)

در سال 1397 ، 67 کارخانۀ تولیدکنندۀ سیمان خاکستری در ایران دقیقاً 189,667,60 تن کلینکر و 017,891,53 تن سیمان تولید کردند . در همین اثناء ، هشت تولیدکنندۀ سیمان سفید کشور ( شرکتهای استهبان ، اکباتان ، ارومیه ، بنوید ، ساوه شرق ، لارستان ، نیریز ) نیز 013,313,1 تن کلینکر سفید و 384,218,تن سیمان سفید تولید کردند .

 شرکتهای سیمان ایران ، در برهۀ مزبور ، دقیقاً ، 555,147,5 تن کلینکر و 5,832,081 تن سیمان صادر کردند .

گفتنی است ، هم اکنون ، صنعت سیمان ایران ظرفیت تولید سالانه 750,103,83 تن کلینکر و 240,019,86 تن سیمان خاکستری را دارد . ظرفیت تولید سالانۀ کلینکر و سیمان سفید نیز ، به ترتیب ، 550,813,1 و 892,886,1 تن می باشد .

منبع : سایت های انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران