سیمان - مقاصد صادراتی تعداد بازدید: ۱۱۵ (۱۳۹۹/۰۵/۲۲)

در نمودار دایره‌ای ذیل ، اصلی‌ترین مقاصد صادرات سیمان کشور (به تفکیک رنگ) نشان داده شده‌اند (کلیۀ مقادیر بر حسب تن هستند ).