برگزاری جلسۀ ایجاد دوره‌های مدیریت توسعه صادرات سیمان در سازمان مدیریت صنعتی تعداد بازدید: ۱۲۵ (۱۳۹۹/۰۵/۲۰)

در تاریخ دوشنبه 20 مرداد 1399 جلسه‌ای بین محمدرضا ذاکری زاده (مدیریت محترم عامل شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان ) ، فرامرز قلی‌پور ( مشاور عالی مدیریت محترم عامل سیمان فارس و خوزستان ) ، سرکار خانم بهبودی ( مجری دوره‌های سازمان) و سید علیرضا شجاعی (مدیریت محترم آموزش سازمان مدیریت صنعتی) در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد .

محور اصلی بحث پیرامون ایجاد دوره های مدیریت توسعه صادرات جهت صنعت سیمان بود. در ادامه ، حاضران به تبادل افکار ، ارائۀ نقطه‌ نظرات کارشناسی و پیشنهادات و تجارب کاری‌شان پرداختند و راجع شاخصهای مدنظر بحث و گفتگو شد. مقرر گردید در آینده دوره‌های مورد نیاز بخش صادرات صنعت سیمان نیز در این سازمان طراحی شده و برای مدیران صنعت سیمان ارائه گردد. برای شروع کار ، دوره‌های ذیل احتمالاً طراحی و برگزار خواهند شد :

·      دورۀ بازآموزی قوانین رفع تعهد ارزی

·      دورۀ هم‌آموزی تازه‌های اینکوترمز