مرز رازی خوی تعداد بازدید: ۳۴۹ (۱۳۹۹/۰۲/۲۰)

مرز رازی خوی ، یا گمرک رازی خوی ، در حد فاصلِ بین شهرهای خوی و قطور ، در مرز ایران با ترکیه قرار دارد. فاصلۀ این مرز تا شهر خوی ۷۵ کیلومتر ، و تا شهر قطور 5 کیلومتر است . این مرز یکی از امن‌ترین و نتیجتاً پرترددترین مرزهاست ، و وجود خط آهن مواصلاتی آسیا اروپا که قدمتی بالغ بر یکصدسال دارد و تنها راه ریلی به مقصد ترکیه است ، بر اهمیت آن افزوده .

کارخانجات سیمان آذرآبادگان خوی (60 کیلومتر) ، مهر ماکو (173 کیلومتر) و سیمان سفید ارومیه (247 کیلومتر ) به ترتیب نزدیکترین تولیدکنندگان سیمان تا مرز رازی هستند.