مرز بازرگان تعداد بازدید: ۷۲۳ (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

گذرگاه مرزی بازرگان یا مرز بازرگان از مهمترین نقاط گمرک ایران است که در فاصلۀ یک کیلومتری شهر بازرگان و در پانزده کیلومتری شمال  شهرستان ماکو در دامنۀ کوه های آرارات در استان آذربایجان غربی واقع شده . این گمرک در سال ۱۳۰۵ ساخته شده است و تنها مرز ۲۴ ساعته و بین‌المللی ایران و ترکیه است . این گذرگاه از طرف کشور ترکیه مرز گوربولاغ نامیده می شود .

 

کارخانجات مهرماکو (49 کیلومتر )، آذرآبادگان خوی (160 کیلومتر) و صوفیان (240 کیلومتر) به ترتیب نزدیکترین کارخانجات سیمان تا مرز بازرگان هستند .