بازار شکوفای صادرات سیمان و کلینکر از الجزایر تعداد بازدید: ۳۱۲ (۱۳۹۸/۱۰/۲۰)

تخمین زده شده ارزش سیمان و کلینکری که در سال 2019 از الجزایر صادر شده ، با بیش از 200 درصد رشد در قیاس با سال 2018 ،  از حوالی 20 به حدوداً 60 میلیون دلار رسیده باشد .

در این رابطه ، سعید جِلّاب ، وزیر بازرگانی الجزایر ، با اشاره به این افزایش ، آن را به افزایش ظرفیت آسیاب سیمان در کشورهای همسایه ( همچون گینۀ بیسائو ، سِنِگال ، گابون و مالی ) ربط داده و گفته ، " دو سال پیش جشن خودکفایی در عرصۀ تولید سیمان را گرفتیم ، پارسال دو محمولۀ سیمان صادر کردیم و امروز در آستانۀ تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صادرکنندگان کلینکر هستیم ."

جِلّاب که در مصاحبه با پایگاه خبری لواِکسپرسیون سخن می گفته همچنین اشاره کرده که الجزایر سرسختانه درصدد است تا با نفوذ هرچه بیشتر در بازارهای همسایه ، ظرف دو سال آینده ،  به اصلی ترین تامین کنندۀ کلینکر آنها تبدیل شود .

جِلّاب امیدوار است تا در انتهای سال 2021 ارزش سیمان و کلینکر صادراتی از الجزایر به دست کم 400 میلیون دلار برسد .

منبع : گلوبال سِمِنت ریویو