چهارمین شماره نشریه بازار سیمان منتشر شد تعداد بازدید: ۲۲۱ (۱۳۹۸/۰۸/۲۵)

چهارمین شمارۀ نشریۀ بازار سیمان ، با سبک و سیاقی کاملاً نو ، منتشر شد . رئوس مطالب این شماره عبارتند از :

·      سرمقاله : جایگاه ایران در صادرات سیمان ، به قلم محمد حسین ابویی

·       مصاحبه با رضا جمارانیان ، مدیرعامل سیمان تامین شستا ، راجع به تنوع محصولات در صنعت سیمان

·       مساله فرماندهان بیزانسی ، به قلم دکتر فرزاد مینویی

·       گزارش آقای مهندس ذاکری زاده ، مدیرعامل شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان ، از همایش شهریورماه اینترسِم دوبی راجع به حمل و نقل دریایی

·       گفتگو با مهندس عبدالرضا شیخان ، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ، پیرامون جایگاه انجمن در صنعت سیمان

·       نظر مهندس سلیمیان ، مدیرعامل هُلدینگ سیمان غدیردر مورد مدیر جوان و تاثیر افکارش بر صنعت سیمان

مقاله جواد وعیدی ، دبیر اتحادیه اوراسیا ، در مورد این اتحادیه