افزایش توامان تولید و صادرات سیمان تاجیکستان در سال 2019 تعداد بازدید: ۳۵۳ (۱۳۹۸/۱۰/۳۰)

در سال گذشته میلادی 2019 که به تازگی به پایان رسید ، حجم تولید سیمان در تاجیکستان 11 درصد در قیاس با سال 2018 افزایش یافت ، چندانکه از 3/8 میلیون به 4/2 میلیون تن رسید .

پایگاه خبری اِیشی‌یا پلاس ( واقع در دوشنبه ) با درج این خبر افزوده : " شرکتهای سیمان تاجیکستان توانستند ، به موازات افزایش تولید ، صادرات خود را در نیز سال 2019 حدوداً 150 هزار تن افزایش دهند و بیش از 1/55 میلیون تن مازاد سیمان‌شان را به بازار های همجوار صادر کنند ."

به زعم این پایگاه ، 38 درصد از سیمان صادراتی تاجیکستان روانۀ بازار افغانستان شده ( معادل 589 هزار تن ) ، 54 درصد به ازبکستان رفته ( معادل 837 هزار تن ) و 8 درصد ( معادل 124 هزار تن ) نیز سر از بازارهای قرقیزستان درآورده .

دو نکتۀ جالب در مورد صنعت سیمان تاجیکستان اینست که :

* تا پیش از سال 2010 ، این کشور تمام مایحتاج سیمان خود را بلااستثناء وارد می کرد و هیچ خط تولیدی نداشت .

* نود درصد از سیمانی که در تاجیکستان تولید می شود محصول شرکتهای سیمان چین است . این شرکتها ، در پی سخت‌ترشدن قوانین زیست محیطی و الزام دولت چین به کاهش آلاینده ها ، خطوط تولیدشان را به کشورهای همسایه ( همچون تاجیکستان ) منتقل کرده اند تا ضمن تقویت حضورشان در بازارهای برون مرزی ، مشکلی بابت نشر آلاینده ها نداشته باشند و ضمناً ، از تسهیلات اعتباری‌ای که دولت های همسایه به سرمایه گذاران خارجی می‌دهند نیز منتفع شوند .

منبع : گلوبال سِمِنت ریویو