نمایشگاه‌ها، همایش ها و کنفرانس‌ها تعداد بازدید: ۶۶۶ (۱۳۹۷/۰۵/۰۸)

اواخر آبان ماه 97 سومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی کشور در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران ( بوستان گفت و گو ) برگزار شد. در این نمایشگاه که میزبان طیف گسترده ای از شرکتهای تولیدی صنعتی ( با حیطه های فعالیتی متفاوت ) بود شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان نیز حضور داشت و غرفه این شرکت شاهد حضور جمعی از  بزرگان و کارشناسان صنعت سیمان ایران ، و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات و مسائل مرتبط بود


 

 به ترتیب از راست ، جناب آقای مهندس شیخان ( دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ) و جناب آقای مهندس امینی یکتا ( از پیشکسوتان صنعت سیمان کشور و مدیر کمیته انرژی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان )

به ترتیـب از راسـت ، آقایان مهندس ابـویـی ( معاونت محترم امور بازرگانی اقتصادی ) ، دکتر مدرس خیابانی ( مدیریت محترم عامل ) ، و مجتبی ابراهیمی ( مدیریت محترم امور اداری و منابع انسانی ) 

از راست ، به ترتیب ، آقایان ابویی ، دکتر مدرس ، ابراهیمی و لطفی ( مدیر فروش سیمان فیروزکوه )