با حکم رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ، حسین مدرس خیابانی (مدیرعامل شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان ) قائم مقام وزیر در امور بازرگانی شد تعداد بازدید: ۲۲۲ (۱۳۹۷/۱۲/۱۰)

در واپسین روزهای خرداد 98 ، به پرسنل شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان خبری رسید که موجب مسرِّت و در عین حال ، ناراحتی آنها شد ؛ مسرِّت از این بابت که رئیس محبوب شان در انتصابی شایسته و بجا به سِمَتِ قائم مقامی وزارت صنعت ، معدن و تجارت رسیده بود ، و اندوهبار از این جهت که می دانستند سایه مدیری مدبّر و مشفق از سرشان کم شده ، رئیسی که همواره برایشان حکم پدری دلسوز را داشت و تمامِ وقت ، و هم و غم خود را صرف توسعۀ فعالیت های شرکت و ضمناً بهبود وضع کارکنان و آموزش آنها ساخته ، و در حضور یکساله اش دورانی طلایی را رقم زده بود .

باری ، به قول شیخ اجل ، از دست و زبان که برآید ، کز عهدۀ شکرش به در آید .

کلیۀ پرسنل شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان ، ضمن تبریک مجدد بابت انتصاب شایستۀ آقای دکتر مدرس خیابانی ، برای ایشان در تمام ادوار حیات پربرکتشان ، توفیق روزافزون و بهروزی از درگاه حضرت باریتعالی مسالت دارند .

گفتنی است ، تا زمان تعیین مدیرعامل جدید ، ادارۀ امور شرکت موقتاً به جناب آقای محمدحسین ابویی محول شده است .