مرز سهل آباد تعداد بازدید: ۳۹۸ (۱۳۹۷/۱۰/۱۵)

مرز لطف‌آباد در شهرستان درگز در استان خراسان رضوی ایران واقع شده . حجم ترددی که اکنون از طریق این مرز به ترکمنستان صورت می گیرد حدوداً 400 دستگاه کامیون در روز است .