کارگزاری، بازاریابی و صادرات تعداد بازدید: ۱۲۱۴ (۱۳۹۷/۰۵/۰۸)

    اهم فعالیتهای شرکت در این عرصه عبارتند از :

·       شناسایی بازارهای صادراتی سیمان و کلینکر ، تعیین نیازها و خواسته های مشتریان

·       تقسیم بندی بازارها بر اساس شرایط بازار

·       موقعیت یابی(Positioning) در بازارهای هدف

·       آنالیز بازار

·       طراحی آمیختۀ بازاریابی (Marketing Mix)

·       بودجه بندی و اقدامات بازارسازی

·       کنترل و پایش بازار