آنالیز کیفی سیمان ایران تعداد بازدید: ۹۰۶ (۱۳۹۷/۰۹/۲۸)

جهت دریافت آنالیز سیمان هر کارخانه ، بر روی لوگوی آن که در خانه های جدول زیر تعبیه  شده کلیک کنید . فایل در مسیر از پیش تعیین شده دانلود خواهد شد . برای مشاهده آن ، به نرم افزار فشرده ساز وینرر (Winrar) نیاز دارید .